tc@translatorcentret.dk
VELKOMMEN

PROFIL / KOMPETENCE

PRODUKTER

- oversættelse

- bekræftede oversættelser /
  legalisering

- tolkning

KUNDEINFO

REFERENCER

BELIGGENHED

Produkter - tolkning

Vi udfører alle former for tolkeopgaver for bl.a. Rigspolitiet, domstolene og de enkelte politikredse. Vi kan ligeledes yde tolkebistand ved besøg af udenlandske delegationer og ved forretningstolkning

Vi sikrer effektiv kommunikation i alle situationer – uanset sprog. En tolk er garanti for, at kulturelle forskelle ikke står i vejen for de ønskede resultater.

Der findes forskellige former for tolkning, alt efter situationen og jeres behov.

 • Dialogtolkning 
  Her tolkes der mellem to parter, hvor der er behov for, at tolken med det samme gengiver det, der bliver sagt. 

 • Konsekutiv tolkning 
  Her gengiver tolken det, der bliver sagt "i bidder". 

 • Foredragstolkning
  I modsætning til konsekutiv tolkning gengives det sagte (f.eks. en tale) først, når du er færdig med at holde din tale. 

 • Simultantolkning
  Her oversætter tolken samtidig med, at du taler. Simultantolkning kræver imidlertid teknisk udstyr som f.eks. kabine. 

 • Hvisketolkning
  Skal f.eks. én eller flere udenlandske gæster forstå, hvad der bliver sagt under en konference afholdt på dansk, er hvisketolkning en god løsning.  

For yderligere oplysninger om tolkebistand kontakt

TranslatørCentret
Vesterbrogade 58
DK-1620 København
Tlf: (+45) 33 86 26 60
Fax: (+45) 33 25 01 65
E-mail: tc@translatorcentret.dk