tc@translatorcentret.dk

VELKOMMEN

PROFIL / KOMPETENCE

PRODUKTER

- oversættelse

- bekræftede oversættelser /
  legalisering

- tolkning

KUNDEINFO

REFERENCER

BELIGGENHED

Produkter - bekræftede oversættelser/legalisering

Som beskikkede translatører kan vi forsyne oversættelserne med en bekræftelsespåtegning og vores translatørstempel, hvilket gør oversættelserne retsgyldige både her og i udlandet. Translatørstemplet er vore kunders garanti for og bekræftelse af, at oversættelsen er i overensstemmelse med udgangsteksten.

En bekræftet eller autoriseret oversættelse bruges som regel ved retssager, ved giftermål i udlandet, ved ansøgning om optagelse på udenlandske uddannelsesinstitutioner og i andre officielle sammenhænge.

De hyppigste dokumenter, der skal bekræftes, er udskrifter fra handelsregistrene, dåbsattester, vielsesattester, skilsmissebevillinger eller -domme, straffeattester, navneattester, bopælsattester, eksamensbeviser samt dokumenter til brug for retterne.

Bekræftede oversættelser må kun udføres af statsautoriserede translatører, som udelukkende kan bekræfte oversættelser til eller fra det sprog, som vedkommende er beskikket i. Translatøren bekræfter med sin underskrift og stempel, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten. Ved juridiske tekster kan der desuden være behov for at få den autoriserede oversættelse legaliseret hos Udenrigsministeriet og i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen samt evt. på det pågældende lands ambassade

Overlad trygt legaliseringsprocessen hos de respektive myndigheder til os.
Vi sørger for, at dokumenterne når frem til deres bestemmelsessted med de nødvendige instansers påtegning.

For yderligere oplysninger vedrørende bekræftede oversættelser kontakt 

TranslatørCentret
Vesterbrogade 58
DK-1620 København
Tlf: (+45) 33 86 26 60
Fax: (+45) 33 25 01 65
E-mail: tc@translatorcentret.dk